Autors vius o morts de marxones

Morts (3,254)

Vius (2,076)

Desconegut (2,541)

No són una persona (31)

Zombis (?)

Cap… encara.