Autors compartits per a menipetty

Qui comparteix els autors preferits de menipetty?