Autors vius o morts de menipetty

Morts (220)

Vius (38)

Desconegut (99)

No són una persona (5)

Zombis (?)

Cap… encara.