Badges for peterlaestig

Vés a la pàgina WikiThing per saber més coses de les insígnies d'ajudant.

bronze Càrrega de cobertes per carregar cobertes que puguin utilitzar altres membres (24)

bronze Ajudant per contribuir a qualsevol àrea del LibraryThing (82)

bronze Noves sèries per contribucions al nou sistema de sèries. (26)

bronze Combinació d'obres per ajudar a mantenir el sistema d'obres del LibraryThing (21)