Autors compartits per a rebajoco

Qui comparteix els autors preferits de rebajoco?