Autors vius o morts de rybrns

Morts (95)

Vius (80)

Desconegut (86)

No són una persona (4)

Zombis (?)

Cap… encara.