Autors vius o morts de sadlerallen

Morts (57)

Vius (231)

Desconegut (342)

No són una persona (25)

Zombis (?)

Cap… encara.