Autors vius o morts de sageburned

Morts (92)

Vius (113)

Desconegut (81)

No són una persona (6)

Zombis (?)

Cap… encara.