Autors vius o morts de sharonnagel27

Morts (49)

Vius (181)

Desconegut (32)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.