Autors vius o morts de sslyham

Morts (214)

Vius (1,173)

Desconegut (1,507)

No són una persona (20)

Zombis (?)

Cap… encara.