Autors compartits per a suedavis

Qui comparteix els autors preferits de suedavis?