Llocs dels llibres de suedavis

Llocs als llibres de la biblioteca de suedavis

Agerstown, Pennsylvania, EUA

Alger, Algèria

Algèria

Anacreont

Barcelona, Catalunya

Berna, Berna, Suïssa

Central Park, Nova York, EUA

Edmont Hotel

Escània, Suècia

EUA

Grècia

Itàlia

Jerusalem

Jonestown, Guyana

Londres, Anglaterra

Luanda, Angola

Löderup, Suècia

Moscow, Russia

Mèxic

The Nameless Abadía Benedictina in the North Italian Mountains

Nova York, USA

Orà, Algèria

Pencey Preparatory School for Boys

Pennsylvania, EUA

Piedmont, Itàlia

Swindon, Anglaterra

Terminus

Trantor

Ystad, Suècia

Zoo de Central Park