Nacionalitats dels autors de swcc

Sense marcar (819)

USA (636)
Ubicat a United States of America

UK (46)
Ubicat a UK

Canada (27)
Ubicat a Canada

England (9)
Ubicat a UK

Australia (6)
Ubicat a Australia

France (5)
Ubicat a France

Sweden (3)
Ubicat a Sweden

Ireland (3)
Ubicat a Ireland

Germany (3)
Ubicat a Germany

India (3)
Ubicat a India

South Africa (2)
Ubicat a South Africa

Jamaica (2)
Ubicat a Jamaica

Hungary (2)
Ubicat a Hungary

Cuba (2)
Ubicat a Cuba

Poland (2)
Ubicat a Poland

Nigeria (2)
Ubicat a Nigeria

Denmark (2)
Ubicat a Denmark

Japan (2)
Ubicat a Japan

New Zealand (2)
Ubicat a New Zealand

Netherlands (2)
Ubicat a Netherlands

Anglaterra (2)
Ubicat a UK

Scotland (2)
Ubicat a UK

Algeria (1)
Ubicat a Algeria

Pakistan (1)
Ubicat a Pakistan

Greece (1)
Ubicat a Greece

Italy (1)
Ubicat a Italy

Russia (1)
Ubicat a Russian Federation

Cambodia (1)
Ubicat a Cambodia

Norway (1)
Ubicat a Norway

Malawi (1)
Ubicat a Malawi

Mexico (1)
Ubicat a Mexico

Vietnam (1)
Ubicat a Viet Nam

Venezuela (1)
Ubicat a Venezuela (Bolivarian Republic of)

Brazil (1)
Ubicat a Brazil

Romania (1)
Ubicat a Romania

Turkey (1)
Ubicat a Turkey

Ukraine (1)
Ubicat a Ukraine

Austria (1)
Ubicat a Austria

Myanmar (1)
Ubicat a Myanmar

Anglo-Saxon England (1)
Ubicat a UK

Royaume-Uni (1)
Ubicat a UK

Haiti (1)
Ubicat a Haiti

Korea (1)
Ubicat a Korea, Republic of

South Korea (1)
Ubicat a Korea, Republic of

Autriche (1)
Ubicat a Austria

Scotland, UK (1)
Ubicat a UK

United States of America (1)
Ubicat a United States of America

United Kingdom (1)
Ubicat a UK

Etats-Unis (1)
Ubicat a United States of America

Israel (1)
Ubicat a Israel

China (1)
Ubicat a China

Belarus (1)
Ubicat a Belarus

Ghana (1)
Ubicat a Ghana

Philippines (1)
Ubicat a Philippines