Autors vius o morts de techwitch

Morts (50)

Vius (153)

Desconegut (92)

No són una persona (24)

Zombis (?)

Cap… encara.