Autors compartits per a tesseractsci

Qui comparteix els autors preferits de tesseractsci?