Autors vius o morts de timjdarling2

Morts (1,294)

Vius (1,650)

Desconegut (6,440)

No són una persona (44)

Zombis (?)

Cap… encara.