Autors vius o morts de toriokyo

Morts (72)

Vius (65)

Desconegut (36)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.