Llocs dels llibres de twinkelbel

Llocs als llibres de la biblioteca de twinkelbel

Agerstown, Pennsylvania, EUA

Ashbury, Buckinghamshire, Anglaterra, Regne Unit

Central Park, Nova York, EUA

Concord, Massachusetts, USA

Cuba

Dublín, Irlanda

Edmont Hotel

EUA

L'Havana

London, England, UK

Londres, Anglaterra

Londres, Anglaterra, Regne Unit

Marks & Co, 84 de Charing Cross Road, Londres

New York, New York, USA

New York, USA

Nova York, USA

Palermo, Sicilia, Italia

Pencey Preparatory School for Boys

Pennsylvania, EUA

Swindon, Anglaterra

Witney, Oxfordshire, Anglaterra, Regne Unit

Zoo de Central Park