Autors vius o morts de txbritgal

Morts (40)

Vius (192)

Desconegut (616)

No són una persona (6)

Zombis (?)

Cap… encara.