Autors vius o morts de yrthroat

Morts (62)

Vius (141)

Desconegut (75)

No són una persona (1)

Zombis (?)

Cap… encara.