Tema: Desktop publishing

Subtemes

Llibres d'aquest tema

The Non-Designer's Design Book de Robin Williams (1,957 Nombre d'exemplars)
Looking Good in Print de Roger C. Parker (348 Nombre d'exemplars)
The Mac is Not a Typewriter de Robin Williams (268 Nombre d'exemplars)
On Stone de Sumner Stone (45 Nombre d'exemplars)
Real World Print Production de Claudia McCue (32 Nombre d'exemplars)
Design for Desktop Publishing de John Miles (27 Nombre d'exemplars)
Latex for LINUX de Bernice S. Lipkin (23 Nombre d'exemplars)
The Design Manual de David Whitbread (23 Nombre d'exemplars)
The Macintosh Font Book de Erfert Fenton (18 Nombre d'exemplars)
InDesign CS Killer Tips de Scott Kelby (18 Nombre d'exemplars)
Adobe Creative Suite Bible de Ted Padova (14 Nombre d'exemplars)
Computer Type de Michael Rogondino (10 Nombre d'exemplars)
The Laserjet Font Book de Katherine Pfeiffer (9 Nombre d'exemplars)
Mastering Adobe InDesign de Mike Cuenca (8 Nombre d'exemplars)
The Adobe InCopy CS2 Book de Adam Pratt (7 Nombre d'exemplars)
Exploring InDesign CS2 de Terry Rydberg (7 Nombre d'exemplars)
Pagemaker 6.5 for Dummies de Galen Gruman (6 Nombre d'exemplars)
How to Wow with InDesign de Wayne Rankin (6 Nombre d'exemplars)
The Desktop Color Book de Michael Gosney (4 Nombre d'exemplars)
Scanning and Printing de Anton Kammermeier (3 Nombre d'exemplars)
Adobe PageMaker 7.0 de Adobe Systems (3 Nombre d'exemplars)
Adobe Illustrator 88 de Tony Bove (3 Nombre d'exemplars)
iWork '08 de Richard Harrington (3 Nombre d'exemplars)
Look Your Best With Ami Pro de Sue Plumley (2 Nombre d'exemplars)
PageMaker 6 for Macintosh de David Browne (1 Nombre d'exemplars)
Aldus PageMaker [computer file] (1 Nombre d'exemplars)
Introducing desktop prepress de Tim Meehan (1 Nombre d'exemplars)