Tema: Gnosticism

Subtemes

Llibres d'aquest tema

The Gnostic Bible de Willis Barnstone (748 Nombre d'exemplars)
The Nag Hammadi Scriptures de Marvin W. Meyer (663 Nombre d'exemplars)
The Gnostic Religion de Hans Jonas (593 Nombre d'exemplars)
The Gnostics de Tobias Churton (360 Nombre d'exemplars)
The Secrets of Judas de James M. Robinson (305 Nombre d'exemplars)
The Gnostic Paul de Elaine Pagels (274 Nombre d'exemplars)
The Gnostics de Jacques Lacarrière (175 Nombre d'exemplars)
The Secret Sayings of Jesus de Robert M. Grant (172 Nombre d'exemplars)
What Is Gnosticism? de Karen L. King (168 Nombre d'exemplars)
Coming to Our Senses de Morris Berman (149 Nombre d'exemplars)
Jesus Christ, Sun of God de David Fideler (139 Nombre d'exemplars)
A History of Gnosticism de Giovanni Filoramo (136 Nombre d'exemplars)
Thrice Greatest Hermes de G. R. S. Mead (98 Nombre d'exemplars)
The Essence of the Gnostics de Bernard Simon (95 Nombre d'exemplars)
The Gnostic Jung de C. G. Jung (92 Nombre d'exemplars)
Echoes from the Gnosis de G. R. S. Mead (46 Nombre d'exemplars)
The Elements of Gnosticism de Stuart Holroyd (38 Nombre d'exemplars)
Egyptian Magic de Florence Farr (36 Nombre d'exemplars)
Gnosticism : an anthology de Robert M. Grant (35 Nombre d'exemplars)
The Allure of Gnosticism de Robert A. Segal (31 Nombre d'exemplars)
Gnosis and the New Testament de R. McL. Wilson (27 Nombre d'exemplars)
The Gnostic Pynchon de Dwight Eddins (16 Nombre d'exemplars)
Les gnostiques de Serge Hutin (13 Nombre d'exemplars)
Pistis sophia de GEORGE HORNER (4 Nombre d'exemplars)
Gnosticism : an anthology de Robert M. Grant (1 Nombre d'exemplars)