Tema: Homer

Sub-Subjects

Homer (8 obres)

Homer Adaptations (5 obres)

Homer Allusions (1 obra)

Homer Authorship (1 obra)

Homer Ethics (2 obres)

Homer Fiction (1 obra)

Homer Influence (8 obres)

Homer Language (7 obres)

Homer Philosophy (1 obra)

Homer Religion (1 obra)

Homer Technique (6 obres)

Homer Iliad (1 obra)

Homer Odyssey (1 obra)

Homer. Iliad (34 obres)

Homer. Odyssey (37 obres)

Homeric hymns (2 obres)

Books Under This Subject

Odissea de Homer (47,589 Nombre d'exemplars)
Ilíada de Homer (35,740 Nombre d'exemplars)
The Iliad / The Odyssey de Homer (5,010 Nombre d'exemplars)
Himnes homèrics de Homer (1,609 Nombre d'exemplars)
El món d'Ulisses de M. I. Finley (1,042 Nombre d'exemplars)
O Brother, Where Art Thou? de Joel Coen (595 Nombre d'exemplars)
The Odyssey: Books 13-24 de Homer (483 Nombre d'exemplars)
The Singer of Tales de Albert B. Lord (349 Nombre d'exemplars)
La filla d'Homer de Robert Graves (348 Nombre d'exemplars)
CliffsNotes on Homer's The Iliad de Bob Linn (314 Nombre d'exemplars)
War and the Iliad de Simone Weil (314 Nombre d'exemplars)
A Homeric Dictionary de Georg Autenrieth (264 Nombre d'exemplars)
Winslow Homer de Nicolai Cikovsky (150 Nombre d'exemplars)
Escrits sobre la guerra de Simone Weil (141 Nombre d'exemplars)
Ulysses Found de Ernle Bradford (120 Nombre d'exemplars)
War Music de Christopher Logue (100 Nombre d'exemplars)
Kings de Christopher Logue (94 Nombre d'exemplars)
On the Iliad de Rachel Bespaloff (80 Nombre d'exemplars)
Old Age de Helen M. Luke (79 Nombre d'exemplars)
Homer on Life and Death de Jasper Griffin (73 Nombre d'exemplars)
The Rise of the Greek Epic de Gilbert Murray (70 Nombre d'exemplars)
Homer de Jasper Griffin (69 Nombre d'exemplars)
Homer: Poet of the Iliad de Mark W. Edwards (65 Nombre d'exemplars)
The Adventures of Ulysses de Charles Lamb (54 Nombre d'exemplars)
Homer and the Heroic Age de J. V. Luce (54 Nombre d'exemplars)
Homeric Questions de Gregory Nagy (52 Nombre d'exemplars)
From Mycenae to Homer de T. B. L. Webster (50 Nombre d'exemplars)
The Authoress of the Odyssey de Samuel Butler (43 Nombre d'exemplars)
On the Cave of the Nymphs de Porphyry (43 Nombre d'exemplars)
The Songs of Homer de G. S. Kirk (40 Nombre d'exemplars)
A Companion to Homer de A. J. B. Wace (38 Nombre d'exemplars)
Story of the Iliad de E. T. Owen (37 Nombre d'exemplars)
Homer: His Art and World de Joachim Latacz (35 Nombre d'exemplars)
Masters of Color and Light de Linda S. Ferber (32 Nombre d'exemplars)
The Story of the "Odyssey" de Stephen V. Tracy (30 Nombre d'exemplars)
Homer de C. M. Bowra (30 Nombre d'exemplars)
Homer de Gabriel Germain (29 Nombre d'exemplars)
An Introduction to Homer de W. A. Camps (28 Nombre d'exemplars)
Homer (Hermes Books Series) de Paolo Vivante (28 Nombre d'exemplars)
Homer and Mycenae de Martin P. Nilsson (27 Nombre d'exemplars)
Winslow Homer de Mary A. Judge (24 Nombre d'exemplars)
Homer: The Poetry of the Past de Andrew Ford (23 Nombre d'exemplars)
Joyce: Ulysses de Vincent Sherry (23 Nombre d'exemplars)
The Unity of the Odyssey de George Dimock (18 Nombre d'exemplars)
Homer's Odyssey de John H. Finley Jr (14 Nombre d'exemplars)
Homer and the sacred city de Stephen Scully (11 Nombre d'exemplars)
A Companion to the Iliad de Walter Leaf (8 Nombre d'exemplars)
Homer and the epic de Andrew Lang (6 Nombre d'exemplars)
Winslow Homer de Forbes Watson (5 Nombre d'exemplars)
Essays of an ex-librarian de Richard Garnett (3 Nombre d'exemplars)
Homère. 3: L'artiste de Albert Severyns (1 Nombre d'exemplars)