Tema: Indians of South America

Subtemes

Llibres d'aquest tema

Relic de Douglas Preston (5,156 Nombre d'exemplars)
City of the Beasts de Isabel Allende (3,417 Nombre d'exemplars)
Eye Of The Forest de P. B. Kerr (320 Nombre d'exemplars)
The Inca (New True Books) de Pat McKissack (55 Nombre d'exemplars)
Ancient South America de Karen Olsen Bruhns (26 Nombre d'exemplars)
Vanishing Amazon de Mirella Ricciardi (25 Nombre d'exemplars)
Vision, Race, and Modernity de Deborah Poole (24 Nombre d'exemplars)
The Amazonian Languages de R. M. W. Dixon (21 Nombre d'exemplars)
The Incas (Ancient World) de Pamela Odijk (16 Nombre d'exemplars)
Tempestad en los Andes de Luis E. Valcárcel (2 Nombre d'exemplars)
Museo del Oro (1 Nombre d'exemplars)
Civlità andine; de José Imbelloni (1 Nombre d'exemplars)
Living Incas de Jeremy Horner (1 Nombre d'exemplars)