Tema: Information science

Sub-Subjects

Books Under This Subject

Information Science de David G. Luenberger (38 Nombre d'exemplars)
La memoria del sapere de Pietro Rossi (11 Nombre d'exemplars)
Pulp friction de Blaise Cronin (4 Nombre d'exemplars)
Library hi tech (2 Nombre d'exemplars)
The information society (2 Nombre d'exemplars)