Tema: Philosophy and religion

Subtemes

Llibres d'aquest tema

Consolació de la filosofia de Boethius (5,001 Nombre d'exemplars)
The Perennial Philosophy de Aldous Huxley (1,798 Nombre d'exemplars)
En què creuen els qui no creuen de Umberto Eco (568 Nombre d'exemplars)
A Preface to Morals de Walter Lippmann (367 Nombre d'exemplars)
The Faith of a Heretic de Walter Kaufmann (259 Nombre d'exemplars)
The Destiny of Man de Nikolai Berdyaev (162 Nombre d'exemplars)
Mysticism East and West de Rudolf Otto (139 Nombre d'exemplars)
Athens and Jerusalem de Lev Shestov (99 Nombre d'exemplars)
Against the Academicians de Saint Augustine (98 Nombre d'exemplars)
Reasonableness of Christianity de John Locke (96 Nombre d'exemplars)
Creative Fidelity de Gabriel Marcel (85 Nombre d'exemplars)
System of Nature de Baron d'Holbach (76 Nombre d'exemplars)
An Idealist View of Life de S. Radhakrishnan (65 Nombre d'exemplars)
The human situation de W. Macneile Dixon (54 Nombre d'exemplars)
Truth and revelation de Nikolai Berdyaev (42 Nombre d'exemplars)
More Radical Hermeneutics de John D. Caputo (42 Nombre d'exemplars)
Christianity and idealism de Cornelius Van Til (40 Nombre d'exemplars)
Demythologizing Heidegger de John D. Caputo (38 Nombre d'exemplars)
On the Eternal in Man de Max Scheler (35 Nombre d'exemplars)
Religious philosophy de Harry Austryn Wolfson (31 Nombre d'exemplars)
Metaphysical Beliefs de Stephen Toulmin (28 Nombre d'exemplars)
Six secular philosophers de Lewis White Beck (26 Nombre d'exemplars)
Humanism and Theology de Werner Wilhelm Jaeger (19 Nombre d'exemplars)
Path of Life de Leo Tolstoy (15 Nombre d'exemplars)
Religious realism de Douglas Clyde Macintosh (7 Nombre d'exemplars)
Philosophie und Offenbarung de Emil Brunner (2 Nombre d'exemplars)
At the Heart of the Real de Desmond Connell (2 Nombre d'exemplars)
Philosophia Christi 4 2002 de Craig J. Hazen (1 Nombre d'exemplars)