Tema: Rhetoric

Subtemes

Rhetoric (55 obres)

Rhetoric History (8 obres)

Rhetoric History (13 obres)

Rhetoric Italian (1 obra)

Rhetoric (41 obres)

Llibres d'aquest tema

El convit de Plato (6,340 Nombre d'exemplars)
Poètica de Aristotle (4,942 Nombre d'exemplars)
Rhetoric de Aristotle (2,392 Nombre d'exemplars)
Diàlegs VII Fedó Fundació Bernat Metge de Plato (1,600 Nombre d'exemplars)
Retòrica ; Poètica de Aristotle (959 Nombre d'exemplars)
Els núvols de Aristophanes (796 Nombre d'exemplars)
Le Banquet ; Phèdre de Plato (636 Nombre d'exemplars)
Elements of Semiology de Roland Barthes (492 Nombre d'exemplars)
Classical Literary Criticism de T.S. Dorsch (443 Nombre d'exemplars)
Phaedrus and Letters VII and VIII de Plato (392 Nombre d'exemplars)
On the Sublime de Longinus (343 Nombre d'exemplars)
A Rhetoric of Motives de Kenneth Burke (281 Nombre d'exemplars)
A Grammar of Motives de Kenneth Burke (265 Nombre d'exemplars)
The Realm of Rhetoric de Chaïm Perelman (131 Nombre d'exemplars)
Theories of the Symbol de Tzvetan Todorov (99 Nombre d'exemplars)
In Defense of Tradition de Richard Weaver (74 Nombre d'exemplars)
History, Rhetoric, and Proof de Carlo Ginzburg (70 Nombre d'exemplars)
Encyclopedia of Rhetoric de Thomas O. Sloane (63 Nombre d'exemplars)
How to Write de Herbert Meyer (51 Nombre d'exemplars)
Retorik idag de Göran Hägg (48 Nombre d'exemplars)
The Rhetorical Act de Karlyn Kohrs Campbell (48 Nombre d'exemplars)
In Defence of Rhetoric de Brian Vickers (47 Nombre d'exemplars)
Rhetoric in Popular Culture de Barry Brummett (43 Nombre d'exemplars)
Enthusiasm And Divine Madness de Josef Pieper (40 Nombre d'exemplars)
Second Language Writing de Ken Hyland (36 Nombre d'exemplars)
The philosophy of rhetoric de George Campbell (35 Nombre d'exemplars)
Chaucer's Language de Simon Horobin (34 Nombre d'exemplars)
Rhetoric de Jennifer Richards (33 Nombre d'exemplars)
Rhetoric de Peter Dixon (31 Nombre d'exemplars)
A Guide to Chaucer's Language de David Burnley (30 Nombre d'exemplars)
Virgil's Epic Technique de Richard Heinze (29 Nombre d'exemplars)
The Rhetoric of Science de Alan Gross (28 Nombre d'exemplars)
The Art of Rhetoric (1560) de Thomas Wilson (21 Nombre d'exemplars)
A history of Old English meter de R. D. Fulk (21 Nombre d'exemplars)
De juiste woorden de Demetrius (15 Nombre d'exemplars)
Essays on rhetoric de Dudley Bailey (15 Nombre d'exemplars)
How to Write Like a Pro de Barry Tarshis (15 Nombre d'exemplars)
Apuleius : rhetorical works de Apuleius (7 Nombre d'exemplars)
Using rhetoric de John E. Jordan (7 Nombre d'exemplars)
The province of rhetoric de Joseph Schwartz (7 Nombre d'exemplars)
Rhetores Latini minores de Karl Halm (7 Nombre d'exemplars)
The Rhetoric Canon de Brenda Deen Schildgen (5 Nombre d'exemplars)
Rhetoric Through Media de Gary Thompson (5 Nombre d'exemplars)
Rhetoric Society Quarterly de Various (3 Nombre d'exemplars)
Thoreau on writing de Henry David Thoreau (3 Nombre d'exemplars)
Rhetorical Poetics de Donald Rice (2 Nombre d'exemplars)
A Symposium in Rhetoric de William E. Tanner (1 Nombre d'exemplars)
Reading in an age of theory (1 Nombre d'exemplars)