Tema: Spiritual life Catholic Church Early works to 1800

Sub-Subjects

Books Under This Subject

Imitación de Cristo de Thomas à Kempis (9,734 Nombre d'exemplars)
Spiritual Friendship de Aelred of Rievaulx (419 Nombre d'exemplars)
The Ladder of Perfection de Walter Hilton (341 Nombre d'exemplars)
A Life of Prayer de Teresa de Ávila (105 Nombre d'exemplars)
Polar War de Warren C. Norwood (53 Nombre d'exemplars)