Tema: Transmission of texts

Sub-Subjects

Books Under This Subject

Shakespeare and the Book de David Scott Kastan (39 Nombre d'exemplars)
Latin textual criticism de James Willis (14 Nombre d'exemplars)
The Hand of Cicero de Shane Butler (12 Nombre d'exemplars)
La memoria del sapere de Pietro Rossi (11 Nombre d'exemplars)
The Descent of Manuscripts de A.C. Clark (2 Nombre d'exemplars)