Combinació d'etiquetes: +civil+rights+movement, biography