Combinació d'etiquetes: +contemporary+fiction, 2018