Combinació d'etiquetes: +heroine, +young+adults, fantasy