English books during and after the Bloomsburry circle

ConversesGLBT History

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

English books during and after the Bloomsburry circle

Aquest tema està marcat com "inactiu"—L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1tayoulevy
abr. 23, 2011, 9:29am


I am interested mainly inn Virginia Woolf and Jeanette Winterson and in esploring possible links