Faster than light?

ConversesAstronomy & Astrophysics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Faster than light?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1ousia
set. 23, 2011, 3:54am

2pgmcc
set. 23, 2011, 6:39am

ousia, you may be interested in the discussion thread below:

http://www.librarything.com/topic/124034