past lives?

ConversesCan you recommend.....

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

past lives?

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1geitebukkeskjegg
oct. 2, 2011, 7:04pm

I'm currently searching for _novels_ featuring past lives / reincarnation. Any recommendations?

3geitebukkeskjegg
oct. 5, 2011, 4:00am

Thank you, quartzite :-)