RIP Steve Jobs

ConversesMac Users at LibraryThing

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

RIP Steve Jobs

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

2timspalding
oct. 5, 2011, 9:33pm