Persistent rumor that Obama is a Keynesian

ConversesEconomics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Persistent rumor that Obama is a Keynesian

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Carnophile
oct. 20, 2011, 6:33pm

Is Obama a Keynesian?
No, he was born in Hawaii!

http://www.youtube.com/watch?v=gBrHkxqNT7s

2Inops
nov. 29, 2011, 5:42pm

Excuse my initialism: OMG.

3Carnophile
nov. 30, 2011, 7:32am

Isn't that priceless?

Apunta-t'hi per poder publicar