Cool Bookstores

ConversesBooks on Books

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Cool Bookstores

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

2anglemark
feb. 1, 2012, 3:57pm

Wow.

3mstrust
feb. 2, 2012, 12:56pm

Gorgeous shops, and I had never seen most of them. The one in Ojai, Ca. is closest to me, but that one in Porto is to die for.