S.Craig Taylor has passed away...end of an era.

ConversesWargamer

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

S.Craig Taylor has passed away...end of an era.

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.