Master's Mate

ConversesHMS Surprise

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Master's Mate

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1AuntieCatherine
juny 24, 2012, 10:22pm

I've read a few naval novels set in the same period, contemporary and modern, and have no where else come across the idea that a midshipman might serve a term as a master's mate before passing as lieutenant.

Is this an O'Brienism or has anyone else a source for it?

Apunta-t'hi per poder publicar