World War II at Sea

ConversesNaval History and Fiction

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

World War II at Sea

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1JimThomson
jul. 25, 2012, 7:02pm

Have just found 'TWELVE DESPERATE MILES' (2012) about the invasion of north Africa in November of 1942. Will get back to you later with a review.