Digital Books Collectors

ConversesBooks on Books

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Digital Books Collectors

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1gilma
oct. 18, 2012, 11:01am

Hey,
I'm doing a research about digital book collectors
Does anyone here collect, or know someone who collect eBooks?
Thanks,
Gil