leadership

ConversesCan you recommend.....

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

leadership

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1densotraining
nov. 27, 2012, 1:10pm

Looking for effective soft skills for leaders.