The Billion Prices Project at MIT

ConversesEconomics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

The Billion Prices Project at MIT

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Adaptive_Agent
Editat: feb. 28, 2013, 8:42pm

Here: http://bpp.mit.edu/

Daily price updating, e.g., daily inflation rates, from around the world.

Apunta-t'hi per poder publicar