NC Book Sales

ConversesBook Sales

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

NC Book Sales

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1varielle
juny 18, 2013, 2:56pm

Catawba County friends of the Library sale. Friends night August 1. Runs through August 3.
http://www.lifeinhickory.com/2013/05/catawba-county-library-book-sale/

2varielle
ag. 2, 2016, 10:57am

It's back. Friends Sale August 10, everyone else August 11-13. http://librarynews.catawbacountync.gov/?p=7683