Book-Aholics Anonymous

ConversesBible Scholarship

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Book-Aholics Anonymous

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1johncalvinhall Primer missatge
jul. 9, 2007, 1:06am

Hello,

My name is John, and I am a book-aholic.

I am driven to poverty due to the following:
http://www.usedbooksearch.co.uk
http://www.logos.com
http://www.librarything.com

God have mercy on my wretched soul!!!