Indiana related True Crime books.

ConversesTrue Crime

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Indiana related True Crime books.

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Darrol
ag. 10, 2007, 2:14pm

Do any of you have good suggestions about recent Indiana related True Crime books?

2biloquist Primer missatge
ag. 24, 2007, 7:36pm

I'm reading Indiana Gothic at the moment -- it's been very well reviewed. It's not precisely "true crime," though; it's more of an "imaginative recreation."

Apunta-t'hi per poder publicar