Rochester, New York

ConversesSecondhand/Used Bookshop/store Addicts

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Rochester, New York

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Parpar1836
jul. 3, 2015, 4:47pm

Any kindred spirits?

2clong
ag. 22, 2017, 7:58pm

I am just moving to Rochester and would appreciate any pointers on good used books stores.