Joseph Pearce

ConversesInklings

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Joseph Pearce

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1LesMiserables
oct. 11, 2015, 5:42 am

I would highly recommend the work of Joseph Pearce and his analysis of Tolkien, Lewis etc

2Crypto-Willobie
Editat: oct. 11, 2015, 12:01 pm

3LesMiserables
oct. 11, 2015, 3:54 pm

The very same

Apunta-t'hi per poder publicar