Fine lines: Vladimir Nabokov's Scientific Art

ConversesNabokov!

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Fine lines: Vladimir Nabokov's Scientific Art

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1chrisharpe
abr. 3, 2016, 1:34am

Review in Nature of new book on Nabokov's entomological sketches:-

http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7594/full/531304a.html

Fine lines: Vladimir Nabokov's Scientific Art
Eds. Stephen H. Blackwell & Kurt Johnson
Yale University Press (2016): ISBN: 9780300194555